Nyheter

Nye priser fra 01.01.2018 på restavfall som leveres på gjenvinningsstasjonene

Nye priser fra 01.01.2018 på restavfall som leveres på gjenvinningsstasjonene

Hvorfor? På sikt skal vi gå bort fra farget sekk. Dette for å tilfredsstille myndighetenes krav til økt gjenvinningsgrad. Gjennomsiktige sekker skal brukes for at våre ansatte skal kunne kontrollere innholdet. Forskjellen i pris skyldes at avfallet i farget sekk må sorteres ved vårt behandlingsanlegg.

Les mer
Mottak av kasserte fritidsbåter

Mottak av kasserte fritidsbåter

Klima- og miljødepartementet vedtok den 5. september 2017 et nytt kapittel 2 i avfallsforskriften. Dette innebærer at kommunene skal sørge for at alle fritidsbåter under 15 fot kan leveres vederlagsfritt til et mottak i kommunen eller i rimelig nærhet til kommunen. Denne plikten trer i kraft fra 1. oktober 2017. ​

Les mer
Gratis innlevering av hagemaskiner

Gratis innlevering av hagemaskiner

Gressklippere, ryddesager o.l. tømmes for olje og bensin før de leveres inn gratis på en av våre gjenvinningsstasjoner.

Les mer
Skyll plasten

Skyll plasten

Plast, benyttet som emballasje i husholdningen, rengjøres for rester og søl og samles i en klar plastsekk merket retursekk for plastemballasje utlevert av SOR.

Les mer
Returkartonglotteriet

Returkartonglotteriet

Nyhet fra 2017 er at man kan levere enkeltkartonger for å være med i kartonglotteriet. Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på den du ønsker skal vinne.

Les mer
SNUOPERASJON

SNUOPERASJON

Gi en hjelpende hånd og snu beholderen før den skal tømmes.

Les mer
Zoom inn for a se henting steder
loading...