Dagens Tips

Rekeskall og rester etter fersk fisk lukter veldig fort. Det er lurt å pakke slikt inn i  litt avispapir og kaste pakken i matavfalls beholderen ute med en gang. 

Næringskunder gjenvinningsstasjoner

HOVEDSAKELIG ALT AVFALL FRA NÆRINGSLIVET ER AVGIFTSBELAGT VED VÅRE GJENVINNINGSSTASJONER. VENNLIGST TA KONTAKT MED BETJENINGEN FØR LEVERING.

Næringselektro leveres gratis, eks: Lysarmatur, el-motorer, lamper, dynamoer, el-verktøy, kompressorer, røykvarslere. Alt av fastmontert elektrisk utstyr, lysstoffrør.

Metall leveres gratis.

Priser

Restavfall brennbart pr m3  kr 546,00 eks. mva 
Grovavfall pr m3 kr 747,30 eks. mva
Sorterte fraksjoner  egne priser, ta kontakt før levering
Farlig avfall

egne priser, ta kontakt før levering

Bistand til utfylling av deklarering (farlig avfall), pr. skjema kr 336,60 eks. mva

Pris pr. time sortering farlig avfall etter gitt fraksjonstype og rådgivning innen farlig avfall.

Eventuell reise- /oppholdskostnader kommer i tillegg.

kr 808,20 eks. mva


Farlig Avfall

SOR tar i mot farlig avfall på våre gjenvinningsstasjoner. Alle næringskunder som leverer farlig avfall må deklarere avfallet. Vi gikk i 2016 over til elektronisk deklarering av farlig avfall, se avfallsdeklarering.no for mer info.
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og skal ikke kastes sammen med annet avfall. Det er viktig at denne type avfall blir riktig håndtert slik at det ikke medfører skade på miljø, mennesker og dyr. Slikt avfall kan være brennbart, etsende, giftig, påvirke arveanleggene eller fremkalle allergiske reaksjoner.
Kommunale mottak har bare plikt til å ta imot avfall fra bedrifter som genererer mindre enn 1000 kg farlig avfall i året. Virksomheter har plikt til deklarere farlig avfall som leveres til kommunale mottak.

De viktigste årsakene til dette er:
• Avfallsprodusenten får kvittering på at avfallet er levert.
• Gjennom at deklarasjonsskjemaet registreres i databasen Norsas, får myndighetene og andre tilgang til oversikter over avfallsprodusenter og leverte mengder.
• Deklarasjonskjemaet inneholder opplysninger som aktøren trenger for sikker håndtering av avfallet.
• Deklarasjonsskjemaet kan brukes som transportdokument for farlig gods.

Dersom driftsoperatør skal bistå ved utfylling av deklarasjonsskjema må det delegeres en fullmakt i Altinn.no i tillegg må skriftlig avtale med SOR inngås. 

 

Ved stor trafikk på gjenvinningsstasjonene kan leveranser med manglende deklarasjonsskjema bli avvist.

 

Zoom inn for a se henting steder
loading...