Dagens Tips

Lukttips til matavfall. For å unngå lukt i matavfalls beholderen kan man legge i litt gress om sommeren. Det kan også være smart å legge en kvist under lokket for å få lufting, da det blir mindre lukt når fuktigheten blir borte.

Om oss

Solør Renovasjon IKS (SOR) er et interkommunalt selskap med kommunene Våler, Åsnes og Grue som eiere.

Selskapet har hovedkontor i Åsnes kommune. Selskapet skal være en aktør innen avfallssektoren gjennom håndtering av avfall fra så vel husholdninger og institusjoner som forretninger og annen næringsvirksomhet. Selskapet kan etablere, eie og drive anlegg for renovasjon i de deltakende kommuner etter de krav myndighetene stiller. Etter anmodning fra representantskapet kan selskapet ta på seg andre oppgaver som det er naturlig å utøve.

Selskapet skal på eget initiativ løpende vurdere aktuelle sider ved avfallssektoren og spørsmål knyttet til renovasjon, gjenvinning og omsetning, og komme med tilrådninger om nye tiltak eller endringer.

SOR kan tegne selskaper som er organisert i henhold til norsk aksjelovgivning, alene eller i samarbeid med andre, opprette samarbeid eller IKS med andre kommuner eller IKS, og påta seg oppgaver for andre kommuner eller selskap.

Zoom inn for a se henting steder
loading...