Dagens Tips

Vet du at du kan få flere matavfalls poser og plastsekker når du har gått tom?

Heng ut de utleverte "taggene" på en av beholderne, så vil sjåføren legge igjen nye poser eller sekker. Du kan også få utlevert poser og sekker på en av våre gjenvinningsstasjoner eller på vårt kontor.

Våler gjenvinningsstasjon

Våler gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjonene tar imot nesten alt som ikke kan kastes i avfallsdunkene. For deg som er privatabonnent er nesten alt sortert avfall gratis å levere.

 

PRISLISTE

Brennbart restavfall gjennomsiktig sekk 50,- (inkl. mva) pr. sekk 
Brennbart restavfall m3 300,- (inkl. mva) pr. m3
Grovavfall 300,- (inkl. mva) pr. m3
Hageavfall 0,- (inkl. mva) pr. m3

NB! RESTAVFALL I FARGET SEKK ER FORBUDT

NB! Minstepris for restavfall er kr. 50,- (inkl. mva)

Jo flinkere vi er til å sortere, jo rimeligere blir det. Dessuten sparer vi miljøet for økt belastning.

Egne priser gjelder for næringskunder, se næring.

Stasjonene er betjent, men du må selv legge avfallet på riktig sted.

 

Har du ekstra tunge ting du skal levere – ta med deg noen som kan hjelpe deg. Betjeningens hovedoppgave er å veilede og holde orden og oversikt.


Dette tar gjenvinningsstasjonene ikke imot:
Matavfall, landbruksplast, radioaktivt avfall, smittefarlig avfall og eksplosivt avfall.

Bruk gjenvinningsstasjonene i åpningstiden – og bare da!
Det er både frekt og forbudt å sette fra seg avfall utenfor stasjonene. Dette er til stor byrde for fellesskapet – og vil bli påtalt. Hjelp oss heller med å holde omgivelsene ordentlige og trivelige for alle.

Våler gjenvinningsstasjon
Tirsdager
07:00 - 19:00
Hele året
Lørdager
08:00 - 14:00
24. apr
Lørdager
08:00 - 14:00
12. jun
Lørdager
08:00 - 14:00
18. sep
Lørdager
08:00 - 14:00
16. okt

Adresse:

Nordhagamoen 257, 2435 Braskereidfoss

Vegbeskrivelse

Her kan du levere

 • Restavfall brennbart
 • Batterier
 • Farlig avfall
 • Lysstoffrør
 • Store hvitevarer
 • Impregnert trevirke
 • Små el-apparater
 • Trevirke
 • Metall
 • Inert avfall
 • TV og monitorer
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Hageavfall
 • Gulvbelegg
 • Grovavfall
 • Grovavfall med deler av glass
 • Glass- og metall- emballasje
 • Klær og sko
 • Restavfall
 • Papp, papir og drikkekartong
 • Matavfall
 • Plast
Zoom inn for a se henting steder
loading...