Dagens Tips

Brukte bleier skal du alltid kaste i restavfalls beholderen.

Våler gjenvinningsstasjon

Våler gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjonene tar imot nesten alt som ikke kan kastes i avfallsdunkene. For deg som er privatabonnent er nesten alt sortert avfall gratis å levere.

 

PRISLISTE

Brennbart restavfall gjennomsiktig sekk 50,- (inkl. mva) pr. sekk 
Brennbart restavfall m3 300,- (inkl. mva) pr. m3
Grovavfall 300,- (inkl. mva) pr. m3
Hageavfall 0,- (inkl. mva) pr. m3

NB! Minstepris for restavfall er kr. 50,- (inkl. mva)

Jo flinkere vi er til å sortere, jo rimeligere blir det. Dessuten sparer vi miljøet for økt belastning.

Egne priser gjelder for næringskunder, se næring.

Stasjonene er betjent, men du må selv legge avfallet på riktig sted.

 

Ved levering av landbruksplast, ta kontakt med din lokale forhandler.

SOR anmoder alle abonnenter til å sortere restavfallet i gjennomsiktige sekker før levering. Sekker til formålet kan du få kjøpt på gjenvinningsstasjonene.

Har du ekstra tunge ting du skal levere – ta med deg noen som kan hjelpe deg. Betjeningens hovedoppgave er å veilede og holde orden og oversikt.


Dette tar gjenvinningsstasjonene ikke imot:
Matavfall, landbruksplast, radioaktivt avfall, smittefarlig avfall og eksplosivt avfall.

Bruk gjenvinningsstasjonene i åpningstiden – og bare da!
Det er både frekt og forbudt å sette fra seg avfall utenfor stasjonene. Dette er til stor byrde for fellesskapet – og vil bli påtalt. Hjelp oss heller med å holde omgivelsene ordentlige og trivelige for alle.

Våler gjenvinningsstasjon
Tirsdager
07:00 - 19:00
Hele året
Lørdager
08:00 - 14:00
1. jun
Lørdager
08:00 - 14:00
10. aug
Lørdager
08:00 - 14:00
14. sep
Lørdager
08:00 - 14:00
12. okt

Adresse:

Nordhagamoen 257, 2435 Braskereidfoss

Vegbeskrivelse

Her kan du levere

 • Restavfall brennbart
 • Batterier
 • Farlig avfall
 • Lysstoffrør
 • Store hvitevarer
 • Impregnert trevirke
 • Små el-apparater
 • Trevirke
 • Metall
 • Inert avfall
 • TV og monitorer
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Hageavfall
 • Gulvbelegg
 • Grovavfall
 • Grovavfall med deler av glass
 • Glass- og metall- emballasje
 • Klær og sko
 • Restavfall
 • Papp, papir og drikkekartong
 • Plast
Zoom inn for a se henting steder
loading...