Dagens Tips

Brukte bleier skal du alltid kaste i restavfalls beholderen.

Hytter

  

Kommunestyrene i Grue, Åsnes og Våler kommune har vedtatt å innføre obligatorisk renovasjon for hytter og fritidsboliger i kommunene. De enkelte kommunestyrene fastsetter avfallsgebyret.

Hyttecontainerne vil ha seks luker i handleposestørrelse med lås. Nøklene som leveres ut passer til alle containerne som settes ut i Grue, Åsnes og Våler

Hytterenovasjon i form av oppsamlingscontainere er et tilbud til eiere av hytter/fritidsboliger.

Hyttecontainerne i form av oppsamlingscontainere er satt ut på følgende steder:

 

GRUE KOMMUNE

Tettsted

Plassering

Adresse

Svullrya

ved barnehagen/biblioteket

Rotnebergsvegen 37

Skasberget

Tidl. slalombakke

Skasberget Rundt

Skasenden

Hytteområde

Abborvegen

Kalatupa

Hyttefeltet

 

Grue alders- og sykehjem

Nord for sykehjemmet

Finnskogvegen

Grinder

Tidl. Grinderkiosken

Grindervegen 1

Refset

Tidl. Refset skole

Sandstadvegen 15

Namnå

Bensinstasjon

Solørvegen 1445

Hukusjøen

Rusvekk

Hukusjøvegen

Rotberget

Rotbergsjøen

Rotbergsvegen

Eiere av hytte/fritidsbolig i Grue kan hente ut to nøkler eller ekstra nøkler kan kjøpes mot fremlegging av legitimasjon og gårdsnr./bnr på følgende sted:

     Grue Rådhus, Servicetorget, Rådhusplassen 2, 2260 Kirkenær. Tlf. 62942000 i åpningstiden

 

 

ÅSNES KOMMUNE

Tettsted

Plassering

Adresse

Vermundsjøen

Samfunnshuset

Linnavegen 506

Rogsjøen Badeplassen  Kynndalen 967

Skalbukilen

Nedlagt bensinstasjon

Kaptein Dreyers veg 1524

Kjellmyra

Kjellmyra Blomster og Garn

Kvernvegen 1

Arneberg

Ved bussholdeplassen på Kvesetmoen

Solørvegen 1098

Hof-Åsa

Idrettsplassen

Åsavegen 423

Hof-Finnskog

Nysætra grendehus

Nysætervegen 11

Eiere av hytte/fritidsbolig i Åsnes kan hente ut to nøkler eller ekstra nøkler kan kjøpes mot fremlegging av legitimasjon og gårdsnr./bnr på et av følgende steder:

   Åsnes Rådhus, Servicetorget, Rådhusgata 1, 2270 Flisa. Tlf. 62956600 i åpningstiden

   Joker Kilen, Kaptein Dreyers veg 1509, 2283 Åsnes Finnskog, i åpningstiden

   

 

 

VÅLER KOMMUNE

Tettsted

Plassering

Adresse

Vestmarka

Krysset Solør-Odalsvegen / Vålmangvegen

 

Vestmo

Ved Lena Maskin

Eidsvegen 154

Braskereidfoss vestside

Rudsvegen Rudsvegen 730

Hasla

Ved renseanlegget

Eriksmovegen 1

Kynnbrua festplass

Parkeringsplassen

Gravbergsvegen 1755

Haltorpet  Nedenfor hyttefeltet Haltorpvegen

Gravberget

Bussgarasjen nedenfor kirka

Gravbergsvegen 3614

Eiere av hytte/fritidsbolig i Våler vil få tilsendt to nøkler hver, sammen med informasjonsskriv. Ekstra nøkler kan kjøpes følgende sted:

     Våler kommune, Sentralgården, Servicetorget, Vålgutua 251, 2436 Våler i Solør. Tlf. 62424000 i åpningstiden

 

For nærmere geografisk stedsangivelse med kart se www.sortere.no

      

 

 

Zoom inn for a se henting steder
loading...