Dagens Tips

Visste du at på www.sortere.no finner du den informasjonen du trenger om kildesortering. 

Hytter

  

Kommunestyrene i Grue, Åsnes og Våler kommune har vedtatt å innføre obligatorisk renovasjon for hytter og fritidsboliger i kommunene. De enkelte kommunestyrene fastsetter avfallsgebyret.

Hytterenovasjon i form av oppsamlingscontainere og beholdere er et tilbud til eiere av hytter/fritidsboliger.

Restavfallscontainerne har seks låsbare luker i handleposestørrelse. Nøklene som leveres ut passer til alle containerne som står i Grue, Åsnes og Våler.

Papp/papir flatpakkes før levering i utplasserte containere/beholdere.

Glass- og metallemballasje skylles før levering i utplasserte containere.

Kun papirposer utlevert av SOR skal benyttes til matavfall. Beholdere med papirposer står utplassert ved oppsamlingsenhetene.

Husholdningslignende plastemballasje legges i plastposer som knytes igjen før levering i utplasserte beholdere.

 

Hyttecontainerne i form av oppsamlingscontainere og beholdere er satt ut på følgende steder:

GRUE KOMMUNE

 Tettsted Plassering  Adresse Fraksjoner

Svullrya

ved barnehagen

Rotnebergsvegen 37

Restavfall, Papp/papir, Glass- og metallemballasje, Matavfall og Plastemballasje

Skasberget

Tidl. slalombakke

Skasberget Rundt

Restavfall, Papp/papir, Glass- og metallemballasje, Matavfall og Plastemballasje

Skasenden

Hytteområde

Abborvegen

Restavfall, Papp/papir, Glass- og metallemballasje, Matavfall og Plastemballasje

Kalatupa

Hyttefeltet

 

Restavfall, Papp/papir, Glass- og metallemballasje, Matavfall og Plastemballasje

Grue alders- og sykehjem

Nord for sykehjemmet

Finnskogvegen

Restavfall, Papp/papir, Glass- og metallemballasje, Matavfall og Plastemballasje

Grinder

Tidl. Grinderkiosken

Grindervegen 1

Restavfall, Papp/papir, Glass- og metallemballasje, Matavfall og Plastemballasje

Refset

Tidl. Refset skole

Sandstadvegen 15

Restavfall, Papp/papir, Glass- og metallemballasje, Matavfall og Plastemballasje

Namnå

Bensinstasjon

Solørvegen 1445

Restavfall, Papp/papir, Matavfall og Plastemballasje

Hukusjøen

Rusvekk

Hukusjøvegen

Restavfall, Papp/papir, Matavfall og Plastemballasje

Rotberget

Rotbergsjøen

Rotbergsvegen

Restavfall, Papp/papir, Matavfall og Plastemballasje

Eiere av hytte/fritidsbolig i Grue kan hente ut to nøkler eller ekstra nøkler kan kjøpes mot fremlegging av legitimasjon og gårdsnr./bnr på følgende sted:

     Grue Rådhus, Servicetorget, Rådhusplassen 2, 2260 Kirkenær. Tlf. 62 94 20 00 i åpningstiden

 

 

ÅSNES KOMMUNE

Tettsted

Plassering

Adresse

Fraksjoner

Vermundsjøen

Samfunnshuset

Linnavegen 506

Restavfall, Papp/papir, Glass- og metallemballasje, Matavfall og Plastemballasje

Rogsjøen

Badeplassen

Kynndalen 967

Restavfall

Skalbukilen

Nedlagt bensinstasjon

Kaptein Dreyers veg 1524

Restavfall, Papp/papir, Glass- og metallemballasje, Matavfall og Plastemballasje

Kjellmyra

Kjellmyra Blomster og Garn

Kvernvegen 1

Restavfall, Papp/papir, Glass- og metallemballasje, Matavfall og Plastemballasje

Arneberg

Ved bussholdeplassen på Kvesetmoen

Solørvegen 1098

Restavfall, Papp/papir

Hof-Åsa

Idrettsplassen

Åsavegen 423

Restavfall, Papp/papir, Glass- og metallemballasje, Matavfall og Plastemballasje

Hof-Finnskog

Nysætra grendehus

Nysætervegen 11

Restavfall, Papp/papir, Matavfall og Plastemballasje

Eiere av hytte/fritidsbolig i Åsnes kan hente ut to nøkler eller ekstra nøkler kan kjøpes mot fremlegging av legitimasjon og gårdsnr./bnr på følgende sted:

     Åsnes Rådhus, Servicetorget, Rådhusgata 1, 2270 Flisa. Tlf. 62 95 60 00 i åpningstiden

    

 

VÅLER KOMMUNE

Tettsted

Plassering

Adresse

Fraksjoner

Vestmarka

Krysset Solør-Odalsvegen / Vålmangvegen

 

Restavfall

Vestmo

Ved Norwegian Agro Machinery

Eidsvegen 154

Restavfall, Papp/papir, Glass- og metallemballasje, Matavfall og Plastemballasje

Braskereidfoss vestside

Rudsvegen

Rudsvegen 730

Restavfall, Papp/papir, Matavfall og Plastemballasje

Hasla

Ved renseanlegget

Eriksmovegen 1

Restavfall, Papp/papir, Glass- og metallemballasje, Matavfall og Plastemballasje

Kynnbrua festplass

Parkeringsplassen

Gravbergsvegen 1755

Restavfall, Papp/papir, Matavfall og Plastemballasje

Haltorpet

Nedenfor hyttefeltet

Haltorpvegen

Restavfall

Gravberget

Bussgarasjen nedenfor kirka

Gravbergsvegen 3614

Restavfall, Papp/papir, Matavfall og Plastemballasje

 

Eiere av hytte/fritidsbolig i Våler vil få tilsendt to nøkler hver, sammen med informasjonsskriv. Ekstra nøkler kan kjøpes følgende sted:

     Våler kommune, Sentralgården, Servicetorget, Vålgutua 251, 2436 Våler i Solør. Tlf. 62 42 40 00 i åpningstiden

 

For nærmere geografisk stedsangivelse med kart se www.sortere.no

      

 

 

Zoom inn for a se henting steder
loading...