Dagens Tips

Vet du at du kan få flere matavfalls poser og plastsekker når du har gått tom?

Heng ut de utleverte "taggene" på en av beholderne, så vil sjåføren legge igjen nye poser eller sekker. Du kan også få utlevert poser og sekker på en av våre gjenvinningsstasjoner eller på vårt kontor.

Hytter

  

Kommunestyrene i Grue, Åsnes og Våler kommune har vedtatt å innføre obligatorisk renovasjon for hytter og fritidsboliger i kommunene. De enkelte kommunestyrene fastsetter avfallsgebyret.

Hyttecontainerne vil ha seks luker i handleposestørrelse med lås. Nøklene som leveres ut passer til alle containerne som settes ut i Grue, Åsnes og Våler

Hytterenovasjon i form av oppsamlingscontainere er et tilbud til eiere av hytter/fritidsboliger.

Hyttecontainerne i form av oppsamlingscontainere er satt ut på følgende steder:

 

GRUE KOMMUNE

Tettsted

Plassering

Adresse

Svullrya

ved barnehagen/biblioteket

Rotnebergsvegen 37

Skasberget

Tidl. slalombakke

Skasberget Rundt

Skasenden

Hytteområde

Abborvegen

Kalatupa

Hyttefeltet

 

Grue alders- og sykehjem

Nord for sykehjemmet

Finnskogvegen

Grinder

Tidl. Grinderkiosken

Grindervegen 1

Refset

Tidl. Refset skole

Sandstadvegen 15

Namnå

Bensinstasjon

Solørvegen 1445

Hukusjøen

Rusvekk

Hukusjøvegen

Rotberget

Rotbergsjøen

Rotbergsvegen

Eiere av hytte/fritidsbolig i Grue kan hente ut to nøkler eller ekstra nøkler kan kjøpes mot fremlegging av legitimasjon og gårdsnr./bnr på følgende sted:

     Grue Rådhus, Servicetorget, Rådhusplassen 2, 2260 Kirkenær. Tlf. 62942000 i åpningstiden

 

 

ÅSNES KOMMUNE

Tettsted

Plassering

Adresse

Vermundsjøen

Samfunnshuset

Linnavegen 506

Rogsjøen Badeplassen  Kynndalen 967

Skalbukilen

Nedlagt bensinstasjon

Kaptein Dreyers veg 1524

Kjellmyra

Kjellmyra Blomster og Garn

Kvernvegen 1

Arneberg

Ved bussholdeplassen på Kvesetmoen

Solørvegen 1098

Hof-Åsa

Idrettsplassen

Åsavegen 423

Hof-Finnskog

Nysætra grendehus

Nysætervegen 11

Eiere av hytte/fritidsbolig i Åsnes kan hente ut to nøkler eller ekstra nøkler kan kjøpes mot fremlegging av legitimasjon og gårdsnr./bnr på et av følgende steder:

   Åsnes Rådhus, Servicetorget, Rådhusgata 1, 2270 Flisa. Tlf. 62956600 i åpningstiden

   Joker Kilen, Kaptein Dreyers veg 1509, 2283 Åsnes Finnskog, i åpningstiden

   

 

 

VÅLER KOMMUNE

Tettsted

Plassering

Adresse

Vestmarka

Krysset Solør-Odalsvegen / Vålmangvegen

 

Vestmo

Ved Lena Maskin

Eidsvegen 154

Braskereidfoss vestside

Rudsvegen Rudsvegen 730

Hasla

Ved renseanlegget

Eriksmovegen 1

Kynnbrua festplass

Parkeringsplassen

Gravbergsvegen 1755

Haltorpet  Nedenfor hyttefeltet Haltorpvegen

Gravberget

Bussgarasjen nedenfor kirka

Gravbergsvegen 3614

Eiere av hytte/fritidsbolig i Våler vil få tilsendt to nøkler hver, sammen med informasjonsskriv. Ekstra nøkler kan kjøpes følgende sted:

     Våler kommune, Sentralgården, Servicetorget, Vålgutua 251, 2436 Våler i Solør. Tlf. 62424000 i åpningstiden

 

For nærmere geografisk stedsangivelse med kart se www.sortere.no

      

 

 

Zoom inn for a se henting steder
loading...