Svartelistede planter

Skal du kvitte deg med slike planter pakker du de inn i gjennomsiktig plast og leverer gratis til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Fremmede arter, eller svartelistede planter, er plantearter som kan utgjøre en trussel mot det biologiske mangfoldet i norsk natur.

Fremmede arter må ikke bli liggende i hagen eller kastes i naturen.

Oversikt over fremmede arter i Norge

Publisert

Zoom inn for a se henting steder
loading...