Innsamling av matavfall, også kalt BIO

Innbyggerne i Solør har sortert ut dette avfallet i flere år. Nå har også næringslivet fått krav om utsortering av denne fraksjonen. Vi i Solør Renovasjon (SOR) syntes innbyggerne har vært flinke til å sortere ut denne fraksjonen, men ber nå om at utsorteringen forbedres ytterligere.

Nå skal kun matavfall være i matavfallet

 

Hvorfor? Matavfall har tidligere blitt benyttet til kompostering, men benyttes nå til produksjon av bio-gass. Av denne grunn stilles enda større krav til utsortering.

 

I motsetning til komposteringsanlegg så innebærer produksjon av biogass følsomme, biologiske prosesser som er tilpasset matavfall, og derfor vil vi ikke lenger ha fraksjoner som hageavfall, potteplanter, løv og småkvist i denne fraksjonen. Dette leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.

 

Det er også viktig at kun papirposen som leveres ut av SOR benyttes. Bioposer eller plastposer er ikke 100% fornybare og skal ikke brukes, da disse posene kan inneholde mikroplast.

 

Denne sorteringsveilederen kan være til hjelp:

     

Typiske ting du sorterer som Matavfall

Kaffegrut, skrotter, fruktsteiner, rekeskall, små kjøttbein, fett og matolje.

                                                                          

    

Typiske ting du IKKE sorterer som Matavfall

Snus, potteplante, mat med emballasje, jordmasser, tyggegummi, hageavfall

                                                                                    

Mer informasjon finner du på sortere.no

 

 

Publisert

Zoom inn for a se henting steder
loading...