Krav om kildesortering for næringslivet

Fra 1. januar 2023 kommer det krav om at alle virksomheter som produserer husholdningslignende avfall skal kildesortere plast- og matavfall.

Det er Avfallsforskriften kapittel 10 som blir endret ved nyttår. For næringslivet er det spesielt §10a-5 som blir viktig å forholde seg til.

Se artikkel fra Grønt Punkt Norge for mer info.

Ta kontakt med oss, så vil vi være behjelpelige med å finne løsninger som passer for ditt firma.

Publisert

Zoom inn for a se henting steder
loading...