Dagens Tips

Brukte bleier skal du alltid kaste i restavfalls beholderen.

Priser husholdningsrenovasjon 2023

 

  Beløp inkl. mva 
Allment gebyr (A) kr. 1.710,00
   
Bio 140 liter (B1) kr. 1.017,50
Bio 240 liter (B2)  kr. 1.522,50
 
 
Restavfall 140 liter (D1) kr. 1.253,75
Restavfall 240 liter (D2)  kr. 1.971,25
Restavfall 360 liter (D3)  kr. 3.237,50
Restavfall 660 liter (D6)   kr. 5.946,25

Flere abonnenter kan samarbeide om beholderne. Da deles gebyret for den/de aktuelle beholderne av de samarbeidende abonnentene. For eksempel B1-3 betyr at tre abonnenter samarbeider om den minste biobeholderen B1, tallet etter bindestreken viser hvor mange abonnenter som deler beholderen.


Zoom inn for a se henting steder
loading...