Dagens Tips

Vet du at du kan få flere matavfalls poser og plastsekker når du har gått tom?

Heng ut de utleverte "taggene" på en av beholderne, så vil sjåføren legge igjen nye poser eller sekker. Du kan også få utlevert poser og sekker på en av våre gjenvinningsstasjoner eller på vårt kontor.

Priser husholdningsrenovasjon 2024

 

  Beløp inkl. mva 
Allment gebyr (A) kr. 1.872,50
   
Bio 140 liter (B1) kr. 1.113,75
Bio 240 liter (B2)  kr. 1.667,50
 
 
Restavfall 140 liter (D1) kr. 1.372,50
Restavfall 240 liter (D2)  kr. 2.158,75
Restavfall 360 liter (D3)  kr. 3.545,00
Restavfall 660 liter (D6)   kr. 6.511,25

Flere abonnenter kan samarbeide om beholderne. Da deles gebyret for den/de aktuelle beholderne av de samarbeidende abonnentene. For eksempel B1-3 betyr at tre abonnenter samarbeider om den minste biobeholderen B1, tallet etter bindestreken viser hvor mange abonnenter som deler beholderen.


Zoom inn for a se henting steder
loading...