FORBUD MOT FARGEDE SEKKER PÅ GJENVINNINGSSTASJONENE FRA 1. OKTOBER 2019

Forbudet innføres for å unngå feilsortering av avfall, som gir økt brannfare og kan være skadelig for miljøet. F.eks batterier, farlig avfall, elektriske artikler og lignende.

I tillegg kan sekkene inneholde stikkende og skjærende gjenstander som kan skade de som håndterer dem på avfallsanleggene.

 

NB! Farlig avfall, batterier og elektrisk avfall kan leveres gratis på våre gjenvinningsstasjoner.

 

NB! Utdelte plastemballasjesekker skal ikke benyttes til restavfall.

Publisert

Zoom inn for a se henting steder
loading...