Skyll plasten

Plast, benyttet som emballasje i husholdningen, rengjøres for rester og søl og samles i en klar plastsekk merket retursekk for plastemballasje utlevert av SOR.

SOR har fått en del henvendelser om hva som ikke skal i retursekken for plastemballasje. 

 

Merk at all plast skal være ren.

 

Følgende produkter skal ikke leveres sammen med plastemballasjen: Isopor, ved-nett, stroppebånd, oljekanner, bleier, ikke ren plastemballasje som halvfull tannpasta og ketchupflasker,  presenning, trampolinedeler, elektronisk avfall (EE-avfall) barneleker med el-motorer og batteri, samt glass og metallemballasje. 

Det meste av dette er brennbart restavfall med unntak av EE-avfall samt glass og metallemballasje. Dette har vi egne sorteringsordninger for.

For mer informasjon se http://www.solorrenovasjon.no/privat/hva-kaster-du-hvor

Publisert

Zoom inn for a se henting steder
loading...