Mottak av kasserte fritidsbåter

Klima- og miljødepartementet vedtok den 5. september 2017 et nytt kapittel 2 i avfallsforskriften. Dette innebærer at kommunene skal sørge for at alle fritidsbåter under 15 fot kan leveres vederlagsfritt til et mottak i kommunen eller i rimelig nærhet til kommunen. Denne plikten trådde i kraft fra 1. oktober 2017. ​

For å ivareta kommunenes ansvar ihht avfallsforskriften, har SOR, som kommunenes avfallsselskap, opprettet mottak for små fritidsbåter ved vårt anlegg på Kildal Miljøstasjon i Åsnes kommune. Her kan vi vederlagsfritt ta imot fritidsbåter under 15 fot (4,572 meter) uten innenbords motor.  

 

Mottaket er åpent mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 15.00. Adresse: Kildal Miljøstasjon, Trangenvegen 991, 2270 Flisa.

 

Ordningen fungerer i korthet slik at de som leverer fritidsbåter til oss må ha med et skjema som lastes ned på Miljødirektoratets hjemmesider:

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddKasserteFritidsb%C3%A5terSkjema/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=52

 

På dette skjemaet vil SOR bekrefte mottak av båten, og man kan deretter søke Miljødirektoratet om refusjon ("vrakpant”) på kr 1.000,-. Denne utbetales direkte fra Miljødirektoratet, ikke av SOR. 

 

Dersom det skulle være ytterligere behov for informasjon, ta gjerne kontakt med oss. Ellers henviser vi til Miljødirektoratets hjemmeside som forklarer nærmere om ordningen:

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/vrakpant/vrakpant-pa-bat/

Publisert

Zoom inn for a se henting steder
loading...