Avfallsboder

Det håndteres et stort antall kilo avfall ved hver tømming. For å gjøre jobben lettest mulig for renovatøren, er det viktig at du som abonnent tar ditt ansvar.

• Avfallsbeholder/avfallsboder skal plasseres maks 7 meter fra vegen og skal være tilgjengelig året rundt - også på vinterstid.

• Beholderne skal kunne trilles ut uten å skyves  sideveis eller at andre beholdere må flyttes.

• Kanten på avfallsbod skal ikke overskride 2,5 cm. Ved høyere kant må det monteres en fast trillerampe.

• Boden bør bygges uten dør, men ved dør må denne slå utover, være terskelfri, selvlukkende og enkel å sette i åpen stilling.

• Det skal være plass til sekker for husholdningsplast. Fest gjerne en krok godt synlig på veggen, som plastsekken kan henge i.

• Ta høyde for at nye fraksjoner kan komme i fremtiden.

 

CA. BEHOLDERSTØRRELSER OPPGITT I CM
Bredde Dybde Høyde
140 liter 50 55 110
240 liter 60 70 110
360 liter 64 80 110
660 liter 126 78 115

Publisert

Zoom inn for a se henting steder
loading...