Dagens Tips

Lukttips til matavfall. For å unngå lukt i matavfalls beholderen kan man legge i litt gress om sommeren. Det kan også være smart å legge en kvist under lokket for å få lufting, da det blir mindre lukt når fuktigheten blir borte.

Næringskunder gjenvinningsstasjoner

HOVEDSAKELIG ALT AVFALL FRA NÆRINGSLIVET ER AVGIFTSBELAGT VED VÅRE GJENVINNINGSSTASJONER. VENNLIGST TA KONTAKT MED BETJENINGEN FØR LEVERING.

Næringselektro leveres gratis, eks: Lysarmatur, el-motorer, lamper, dynamoer, el-verktøy, kompressorer, røykvarslere. Alt av fastmontert elektrisk utstyr, lysstoffrør.

Metall leveres gratis.

Priser

Sortert avfall pr m3  kr 420 eks. mva 
Usortert avfall pr m3 kr 580 eks. mva
Farlig avfall  egne priser, ta kontakt før levering
Bistand til utfylling av deklarering (farlig avfall), pr. skjema  kr 260 eks. mva

Pris pr. time sortering farlig avfall etter gitt fraksjonstype og rådgivning innen farlig avfall.

Eventuell reise- /oppholdskostnader kommer i tillegg.

kr. 630 eks. mva


Farlig Avfall

SOR tar i mot farlig avfall på våre gjenvinningsstasjoner. Alle næringskunder som leverer farlig avfall må deklarere avfallet. Vi gikk i 2016 over til elektronisk deklarering av farlig avfall, se avfallsdeklarering.no for mer info.
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og skal ikke kastes sammen med annet avfall. Det er viktig at denne type avfall blir riktig håndtert slik at det ikke medfører skade på miljø, mennesker og dyr. Slikt avfall kan være brennbart, etsende, giftig, påvirke arveanleggene eller fremkalle allergiske reaksjoner.
Kommunale mottak har bare plikt til å ta imot avfall fra bedrifter som genererer mindre enn 1000 kg farlig avfall i året. Virksomheter har plikt til deklarere farlig avfall som leveres til kommunale mottak.

De viktigste årsakene til dette er:
• Avfallsprodusenten får kvittering på at avfallet er levert.
• Gjennom at deklarasjonsskjemaet registreres i databasen Norsas, får myndighetene og andre tilgang til oversikter over avfallsprodusenter og leverte mengder.
• Deklarasjonskjemaet inneholder opplysninger som aktøren trenger for sikker håndtering av avfallet.
• Deklarasjonsskjemaet kan brukes som transportdokument for farlig gods.

Dersom driftsoperatør skal bistå ved utfylling av deklarasjonsskjema må det delegeres en fullmakt i Altinn.no i tillegg må skriftlig avtale med SOR inngås. 

 

Ved stor trafikk på gjenvinningsstasjonene kan leveranser med manglende deklarasjonsskjema bli avvist.

 

Zoom inn for a se henting steder
loading...