Dagens Tips

Rekeskall og rester etter fersk fisk lukter veldig fort. Det er lurt å pakke slikt inn i  litt avispapir og kaste pakken i matavfalls beholderen ute med en gang. 

Hytter

  

Grue kommunestyre har i kommunestyremøte den 7.9.2015 vedtatt å innføre obligatorisk renovasjon for hytter og fritidsboliger i Grue kommune, etter rådmannen har utarbeidet en plan for hvordan hytterenovasjon skal organiseres og gebyrberegnes. Kommunestyret fastsetter avfallsgebyr.

Hytterenovasjon i form av oppsamlingscontainere er et tilbud til eiere av hytter/fritidsboliger i Grue. Hyttecontainerne i form av oppsamlingscontainere er satt ut på følgende steder:

  1. Svullrya ved kirka
  2. Skasberget
  3. Skasenden (Abborvegen)
  4. Kalatupa
  5. Grue Alders og sykehjem, Nord for Finnskogvegen
  6. Grinder, ved Grinderkiosken
  7. Sandstad
  8. Namnå (Shell stasjonen)
  9. Hukusjøen, ved Rusvekk FV412
  10. Rotberget


Nærmere geografisk stedsangivelse med kart er publisert og sendt ut til hytteeierne per post før utsettelse av hyttecontainere i 2016.

Hyttecontainerne vil ha seks luker i handleposestørrelse med lås.

Eiere av hytte/fritidsbolig i Grue kan hente ut to nøkler mot fremlegging av legitimasjon og gårdsnr./bnr på et av følgende steder:

     Grue Rådhus, Servicetorget (hverdager 08-15)

     Kongsvinger Rådhus, Servicetorget (hverdager 09-15.30)

 

Flere nøkler kan kjøpes ved henvendelse til Servicetorget i Grue Rådhus. Ved tap av nøkkel må ny kjøpes ved oppmøte i Servicetorget Grue Rådhus, tlf 62942000.

 

Zoom inn for a se henting steder
loading...