Dagens Tips

Rekeskall og rester etter fersk fisk lukter veldig fort. Det er lurt å pakke slikt inn i  litt avispapir og kaste pakken i matavfalls beholderen ute med en gang. 

Våler gjenvinningsstasjon

Våler gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjonene tar imot nesten alt som ikke kan kastes i avfallsdunkene. For deg som er privatabonnent er nesten alt sortert avfall gratis å levere.

 

PRISLISTE

Restavfall  300,- (inkl mva) per m3
Restavfall  50,- (inkl mva) per sekk
Hageavfall  25,- (inkl mva) per m3

NB! Minstepris for restavfall er kr. 50,- (inkl mva)

Jo flinkere vi er til å sortere, jo rimeligere blir det. Dessuten sparer vi miljøet for økt belastning.

Egne priser gjelder for næringskunder, se næring.

Stasjonene er betjent, men du må selv legge avfallet på riktig sted.

 

Ved levering av landbruksplast, ta kontakt med din lokale forhandler.

SOR anmoder alle abonnenter til å benytte gjennomsiktige sekker ved levering av avfall. Sekker til formålet kan du få kjøpt på gjenvinningsstasjonene.

Har du ekstra tunge ting du skal levere – ta med deg noen som kan hjelpe deg. Betjeningens hovedoppgave er å veilede og holde orden og oversikt.


Dette tar gjenvinningsstasjonene ikke imot:
Matavfall, landbruksplast, radioaktivt avfall, smittefarlig avfall og eksplosivt avfall.

Bruk gjenvinningsstasjonene i åpningstiden – og bare da!
Det er både frekt og forbudt å sette fra seg avfall utenfor stasjonene. Dette er til stor byrde for fellesskapet – og vil bli påtalt. Hjelp oss heller med å holde omgivelsene ordentlige og trivelige for alle.

Våler gjenvinningsstasjon
Tirsdager
12:00 - 18:00
Hele året
Fredager
10:00 - 16:00
2. mai - 30. okt

Adresse:

Nordhagamoen 257, 2435 Braskereidfoss

Vegbeskrivelse

Her kan du levere

 • Batterier
 • Farlig avfall
 • Lysstoffrør
 • Impregnert trevirke
 • Store hvitevarer
 • Små el-apparater
 • Trevirke
 • Metall
 • Ikke brennbart avfall
 • TV og monitorer
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Hageavfall
 • Glass- og metall- emballasje
 • Klær og sko
 • Restavfall
 • Papp, papir og drikkekartong
 • Plast
Zoom inn for a se henting steder
loading...